ROLFS BYGG värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel e-postadress eller telefonnummer. Även bilder, film och ljudupptagningar är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden, filmen eller i ljudupptagningen.

På vår webbplats (rolfsbygg.com) använder vi oss av kakor (cookies) från tredjepartstjänster (exempelvis Google Analytics) för att lära oss hur våra besökare integrerar med innehållet på vår hemsida. Vissa kakor används för prestanda och funktionalitet och andra för statistik, annonsering och tredjepartstjänster. Genom att ACCEPTERA i dialogrutan som kommer upp när du besöker vår webbplats godkänner du användandet av alla cookies. Du kan också välja att anpassa dina inställningar.

Hur kan personuppgifter användas?

Personuppgifter används för att på bästa sätt kunna ge dig bra service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om vår verksamhet.

Personuppgifter kan komma att används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig (exempelvis via digitala kanaler som Facebook, Instagram, Linkedin med flera, eller via utskick post).

ROLFS BYGG kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett verksamhetsmässigt syfte med att ha kvar informationen och dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part genom att vi inte själva äger våra kanaler på sociala plattformar, eller de servrar som används. Du samtycker till behandling av de uppgifter du själv lämnar när du använder våra kanaler, eller när vi fått dina uppgifter genom samtycke direkt från dig.

Med behandling menas allt som ROLFS BYGG gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling. Om du gör det tar vi bort våra uppgifter om dig. I annat fall ligger de kvar tills de gallras bort.

Hur samlas personuppgifter in om dig?

Dina personuppgifter kan till exempel registreras när du ringer, skickar e-post, ställer en fråga eller skriver något på sociala medier. Tänk på att inte skicka känslig information, exempelvis personnummer eller sekretessbelagd information, till oss via e-post och sociala medier eftersom detta inte är ett säkert sätt att överföra information på.

Här kan personuppgifter samlas in om dig:

  • När du kontaktar oss via telefon / e-post / formulär
  • När du besöker webbplatsen rolfsbygg.com (tredje part)
  • När du besöker plattformar som exempelvis Facebook och Instagram (tredje part)

Var behandlas dina personuppgifter?

ROLFS BYGG strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom Sverige och EU. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför Sverige/EU eftersom en del av våra tjänster hanteras av leverantörer eller underleverantörer som är internationella organisationer.

ROLFS BYGG kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå både inom och utanför EU. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EU kan du kontakta oss.

Dina rättigheter

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som ROLFS BYGG är skyldig att iaktta under vissa omständigheter.

Enligt dataskyddslagstiftningenhar du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som ROLFS BYGG har registrerade om dig. Du har nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Du har alltid rätt till:

  • rättelse och begränsning
  • radering (”rätten att bli bortglömd”)
  • dataportabilitet
  • att göra invändningar

Personuppgiftsansvarig

Rolfs Bygg i Vänersborg AB
Adress: Tegelbrännargatan 3, 462 56 Vänersborg
Org.nr.: 556410-3801

Telefon: 0521 69 800
E-post: info@rolfsbygg.com

ROLFS BYGG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in kopplat till webbplatsen (rolfsbygg.com) och andra kanaler kopplade till företaget.

Har du frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande.

Innehållsförteckning

Berätta om ditt projekt!