Ombyggnation av garagetak

Här har vi byggt om konstruktionen på ett garagetak från ett flackt tak, som hade problem med läckage, till valmad takkonstruktion med bandfalsad plåt för att få en effektivare avrinning från vatten och snö.

Berätta om ditt projekt!